Sexmatters zet zich in voor meer gelijkwaardigheid tussen mensen met verschillende gender- (mannelijk/vrouwelijk) en seksuele identiteiten. We doen dit door positief en taboedoorbrekend over seks en gender te praten en schrijven. Wij vinden het belangrijk om bestaande normen onder de loep te nemen en geen nieuwe normen op te leggen.

“Iedereen discussieert mee zonder dat één enkele mening centraal staat” – Maaike Huising, initiatiefneemster Sexmatters

Sexmatters is daar actief waar jongeren samenkomen, bijvoorbeeld op scholen, sportverenigingen of festivals. We geven workshops aan jongeren over seks, gender en consent. De workshops van Sexmatters zijn positief, luchtig en dagen jongeren uit om over zichzelf en anderen na te denken.

Naast workshops organiseert Sexmatters ook film-en debatavonden voor jongeren in verschillende jongerencentra of huizen van de wijk. De activiteiten van Sexmatters zijn positief, niet alledaags en bieden ruimte voor diversiteit.

Ook schrijft Sexmatters blogs van waaruit we verschillende perspectieven aan gender en seks gerelateerde thema’s belichten. De bloggers van Sexmatters schrijven over actuele discussies of uit eigen ervaringen. De blogs van Sexmatters zijn daardoor actueel, informatief en prikkelend!