Who runs the world?

Collega blogger Giulia Giacometti schreef haar blog al over de Women’s Marches die 21 januari wereldwijd werden gehouden. Niet alleen om te protesteren tegen de Amerikaanse president Donald Trump, maar ook tegen ongelijkheid, seksisme, racisme en discriminatie in het algemeen. Meer dan een miljoen mensen gingen over heel de wereld de straat op en deden mee aan zo’n protestmars. Ik wil in deze blog verder ingaan op acties voor meer gelijkheid.

De wereld is aan het veranderen; ís al veranderd. Telkens als ik denk ‘het kan niet gekker worden’, gebeurt het toch. In de eerste week van zijn presidentschap besloot Trump de daad bij zijn woorden te voegen en de voorbereidingen op de bouw van de muur op de grens met Mexico te realiseren. Verder besloot hij Amerika terug te trekken uit het TPP-verdrag (een vrijhandelsverdrag tussen landen aan de Grote Oceaan), wil hij elke week een lijst van misdrijven gepleegd door immigranten publiceren en stopt hij de financiering van en voorlichting over abortus in ontwikkelingslanden.

Op dit laatste besluit is echter een heel interessante, Nederlandse reactie gekomen: Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen gaat een internationaal fonds oprichten om toegang tot abortus, anticonceptie en onderwijs/voorlichting voor vrouwen in ontwikkelingslanden te financieren. Dit fonds kan worden gesteund door overheden, bedrijven en sociale organisaties. Scenarioschrijver Willem Bosch startte een inzamelingsactie op twitter voor Ploumen en haalde duizenden euro’s op. De door Arjen Lubach bekroonde superwoman ‘SuperPloumen‘ probeert op deze manier Trump’s stop op financiering op te vangen en stelt dat “banning abortion does not lead to fewer abortions. It leads to more irresponsible practices in back rooms and more maternal deaths”. Bij De Wereld Draait Door vertelt ze over haar internationale initiatief ‘She Decides.’

Nadat Arjen Lubach in zijn programma Zondag met Lubach al een baanbrekend filmpje liet zien waarmee hij Trump vroeg of Nederland op de 2e plaats achter Amerika mocht komen, was Nederland nu met het initiatief van Minister Ploumen nog meer op de kaart gezet. Nederland laat hiermee zien voorop te lopen op dit soort belangrijke issues. En de Nederlandse regering kan nog meer doen.

Afgelopen november ben ik in Genève geweest om een belangrijk mensenrechtenverdrag bij te wonen: het VN-Vrouwenverdrag, ook wel CEDAW genoemd (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women). Dit verdrag van de Verenigde Naties verplicht landen om hun regelgeving discriminatievrij te maken en ervoor te zorgen dat andere partijen, zoals het bedrijfsleven en politieke partijen, vrouwen niet discrimineren, op bijvoorbeeld het gebied van onderwijs, arbeid en gezondheidszorg. Het verdrag is op 18 december 1979 aangenomen en in 2012 al bekrachtigd door 189 landen. Nederland sloot zich in 1991 aan.

Het CEDAW comité (Committee on the Eliminaion of Discrimination against Women) houdt toezicht op de naleving van het Vrouwenverdrag. Elke vier jaar moeten de aangesloten landen zich verantwoorden naar het comité over wat zij gedaan hebben in de bestrijding van discriminatie tegen vrouwen en in het verbeteren van hun positie. Afgelopen november deed de Nederlandse regering dit in Genève tijdens de 65e CEDAW sessie. Veel verschillende en interessante thema’s kwamen aan bod, zoals vrouwen in topfuncties, stereotyperingen in de media en het beleid voor transgenders en interseks personen.

Uit de conclusies een aanbevelingen die het comité gaf blijkt dat Nederland veel meer kan doen voor vrouwenrechten en meer gelijkheid in Nederland. Een aantal punten: het aanpakken van hate-crimes tegen migranten en de LHBTI groep; een betere vertegenwoordiging van vrouwen op hogere posities; betere zorg voor intersekse personen, gratis rechtshulp voor slachtoffers van huiselijk geweld en het aanpakken van discriminerende stereotypen in reclames. Terug in Nederland werden er door D66 ook Kamervragen over het verdrag en de Nederlandse naleving gesteld, die Minister Bussemaker afgelopen december beantwoordde.

VN kantoorDe zaal waar de Nederlandse regering vragen van het VN comité beantwoordde.

Ik was in Genève namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. Dit Netwerk is in 2002 opgericht om bij te dragen aan een goede uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag. Bij dit Netwerk zijn allerlei (vrouwen)organisaties aangesloten die strijden voor gelijkheid. Samen geven wij het VN comité meer informatie over hoe het in Nederland gesteld is met gelijkheid en discriminatie. Dit werkt goed omdat alle organisaties op verschillende vlakken met gelijke rechten bezig zijn en hun praktijk ervaringen kunnen delen met elkaar.

VN kantoor 2Voor het Netwerk aan het werk in Genève.

En wat kunnen jij en ik doen voor meer gelijkheid? Ga jij mee demonstreren met komende protesten tegen racisme en discriminatie? Of ben je meer van de debatavonden om deze kwesties samen met anderen te bediscussiëren? Een hele leuke, diverse, toegankelijke organisatie waar je concreet bij kan dragen aan meer gelijkheid is Doetank Peer, voor No-Nonsense Happy Activism!

Floor van Schagen

Floor van Schagen

Idealist, feminist, antropoloog en socioloog! Floor zet zich in voor een rechtvaardigere en veiligere wereld met meer gelijkheid en minder stereotype denken.