De Dubbele Standaard

Ik was koffie aan het drinken met één van de workshopleidsters van Sexmatters. Ik vroeg aan haar wat nou de meest voorkomende gespreksonderwerpen waren in de workshops. ‘Weet je,’ zei ze ‘,de dubbele standaard komt vaak terug.’ Als meisjes met een handvol jongens naar bed gaan worden ze door anderen (zowel jongens als meisjes) als “slet” gezien, terwijl jongens die hetzelfde doen nooit dit label opgedrukt krijgen.

Ze gaf een voorbeeld uit een recente workshop. Een jongen van een jaar of achttien stelde dat een meisje een “slet” is als ze met meer dan vijf partners het bed gedeeld heeft. Anderen in de groep knikten instemmend. ‘Maar ik ben met meer dan twintig mannen naar bed geweest,’ zei de workshopleidster verbaasd, ‘ben ik dan ook een slet?’ De jongen werd zichtbaar ongemakkelijk. ‘Maar u bent ouder, mevrouw.’ Toen zij vroeg of hij dan ook een “slet” was, omdat hij -naar eigen zeggen- met meer dan tien vrouwen naar bed was geweest, werd er wat gegrinnikt. Jongens konden geen “sletten” zijn, zij waren hooguit “players”.

De seksuele dubbele standaard is een realiteit onder jongeren en uit onderzoek blijkt dat de gevolgen van deze dubbele moraal groter zijn dan je in eerste instantie zou denken. Het meest duidelijke en voor de hand liggende gevolg is de ongelijkheid tussen jongens en meisjes in wat je “seksuele vrijheid” zou kunnen noemen. Meisjes mogen verschillende seksuele partners hebben, maar niet in dezelfde mate als jongens. Meisjes mogen assertief zijn en hun seksuele verlangens kenbaar maken, maar wanneer zij dat net zo uitgesproken doen als jongens riskeren ze als “slet” gezien te worden. In die zin moeten meisjes voorzichtiger manoeuvreren als het op seks aankomt dan jongens en dat betekent minder vrijheid.

Daarnaast heeft het consequenties wanneer een meisje door anderen als “slet” bestempeld wordt. Dit verlaagt niet alleen haar status in de groep, maar leidt ook vaak tot uitsluiting. Meisjes die als “slet” gezien worden sluiten moeilijker vriendschappen en worden minder snel uitgenodigd door leeftijdsgenoten om aan sociale activiteiten deel te nemen. Voor jongens geldt het omgekeerde. Ben je een “player” dan ben je populair, en populariteit betekent dat anderen je vriend willen zijn.

Sommige gevolgen van het slettenlabel zijn nog serieuzer. Uit recent onderzoek naar seks en het studentenleven in de Verenigde Staten, blijkt dat meisjes die het label “slet” opgedrukt krijgen een grotere kans hebben om slachtoffer te worden van seksueel geweld dan meisjes die dit label niet hebben. Jongens denken dat ze bij een “slet” meer kunnen maken en proberen haar hardhandiger tot seks te bewegen dan dat ze bij anderen zouden doen. Daarnaast blijkt dat andere meisjes een “slet” minder beschermen en grijpen vaak niet in als zij, bijvoorbeeld op een feestje, door een opdringerige jongen betast wordt. Zij is immers een “slet” en sletten willen seks.

Helaas is “slet” een vies label, terwijl ik zelf denk: ‘Props voor de meisjes die de moed hebben om te doen waar ze zin in hebben, ook al gaat dit tegen de verwachtingen van anderen in.’ Ik heb groot respect voor sletten en zou graag zien dat “sletten” net zo cool worden als “players”.

 

*Dit is het onderzoek waar ik aan refereer.
http://gendersexuality.uchicago.edu/projects/sexual_assault/pdf/2006_armstrong_ethnography.pdf pp 492-493

Jitse Schuurmans

Jitse Schuurmans

Jitse Schuurmans is docent antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek gaat over seks, daten en intieme relaties bij jongvolwassenen.