Team Sexmatters zelf in de schoolbanken!

Normaal gesproken staan wij als workshopleiders voor de klas maar de afgelopen maanden zijn we drie keer samengekomen om zelf een training te krijgen: twee keer een training van Qpido (seksespecifiek expertisecentrum) en een gastles van Willemijn Krebbekx. Tijdens deze bijeenkomsten zijn we met de trainers en met elkaar in gesprek gegaan over jongeren, gender, seksualiteit en onderwijs/ voorlichting op scholen. In dit blog lees je hoe deze trainingen voor ons waren en wat we hebben geleerd.

Tijdens de eerste training van Qpido hebben we geleerd over de seksuele ontwikkeling van kinderen, dus welke fasen maken kinderen door en wat hoort bij welke leeftijd. Zo is het heel normaal dat een kind van twee ontdekt dat het aanraken van zijn of haar geslachtsdelen een prettig gevoel geeft, en praten kinderen tot aan de puberteit nog vrij gemakkelijk over seks met hun ouders maar vanaf de puberteit is het onderwerp vooral iets dat zij met leeftijdsgenoten bespreken. Verder hebben we geleerd dat jonge kinderen vaak in hokjes (jongen/ meisje) willen denken om te ontdekken en onderzoeken waar ze bij horen. Veel kinderen hebben de wens om zich te conformeren aan de omgeving. Tussen 7 en 9 jaar ontstaat bewustwording dat de samenleving heteronormatief is dus vanaf dan is het belangrijk om bijvoorbeeld grapjes over homoseksualiteit te begrenzen. Ook werd benoemd dat seksualiteit door veel mensen (ouders vooral) meteen wordt gekoppeld aan seks terwijl er veel meer is dan alleen dat (en dat wisten wij natuurlijk wel).

Relevant voor wat wij doen was dat er werd benoemd dat hoe vroeger je begint te praten over seksualiteit met kinderen en jongeren hoe beter. Ook kregen we de indruk dat we veel al heel goed doen in onze activiteiten voor jongeren, zoals jezelf open en soms kwetsbaar opstellen, het stimuleren van het hebben van een eigen mening zonder iets op te leggen en het gesprek luchtig en postief houden.

Tijdens het tweede deel van de training van Qpido hebben we het gehad over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor ons een belangrijk thema omdat  wij in onze consent workshop met jongeren in gesprek gaan over wensen en grenzen. We hebben geleerd over hoe je verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag herkent en dit vervolgens bespreekbaar maakt. We hebben met elkaar verschillende casussen besproken en gediscussieerd over wanneer iets wel of niet ‘gepast’ gedrag is en waarom dan. Goed voor ons ook om te leren wat we kunnen doen als een situatie van grensoverschrijend gedrag zich voordoet. We werden ons hierdoor opnieuw bewust van hoe onze gendernormen, onze eigen normen en waarden en de maatschappij zo bepalend zijn in hoe wij gedrag van jongeren beoordelen. Hoe belangrijk en waardevol dus om ook deze sociale normen bloot te leggen en verschillende ideeen bespreekbaar te maken!

De tweede training kregen we van Willemijn Krebbekx. Zij is gepromoveerd aan de Uva en deed etnografisch onderzoek naar seksualiteit en diversiteit op scholen in Nederland. Ze heeft onder andere gekeken naar de effectiviteit van seksuele voorlichting en ze kon ons een heleboel vertellen over haar ervaringen met leerlingen van middelbare scholen.

Door haar voorbeelden uit de praktijk te bespreken konden we ook met elkaar in gesprek over hoe wij dit zouden aanpakken. Samen kwamen we tot de conclusie dat lessen over seksualiteit en gender in meer dingen op school terug moeten komen. Bijvoorbeeld in boeken die je moet lezen voor Nederlands, bij wat je moet leren voor maatschappijleer of levensbeschouwing.

Wat betreft de effectiviteit van seksuele voorlichting is het vooral belangrijk om aan te sluiten bij de leefwereld van de jongeren en het blijft heel lastig om seksualiteit in al zijn breedheid in maar een paar lessen te behandelen.

Alles bij elkaar waren het hele leuke en leerzame momenten voor ons. Daarbij hebben we de trainingen als waardevolle momenten van teambuilding ervaren; belangrijke momenten van bij elkaar komen en over onszelf en van elkaar leren. Van de trainers hoorden we achteraf dat ook zij aan het denken gezet zijn door de kritische vragen die zij kregen uit ons team. Vooral door het voortdurend aan de kaak stellen van gendernormen tijdens de trainingen door ons. Ik ben trots op dit team en dankbaar voor deze mooie trainingen, en ik hoop op nog een heleboel van deze bijeenkomsten in de toekomst!

Avatar

Sexmatters

Maakt gender en seksuele diversiteit bespreekbaar onder jongeren. Positief & taboedoorbrekend.