Eén van de manieren waarop Sexmatters begrip tussen mensen met verschillende gender- en seksuele identiteiten bevordert is door middel van workshops. Tijdens onze workshops laten we jongeren zien dat seksualiteit en gender leuke onderwerpen zijn om over te discussiëren. We weten een veilige sfeer neer te zetten waardoor ruimte ontstaat om openhartig, eerlijk, gedurfd en nieuwsgierig te zijn. De reacties van deelnemers aan de workshops zijn erg positief. Zo vinden jongeren het prettig om op deze manier met gender en seksualiteit bezig te zijn en zeggen ze achteraf elkaar beter en op een andere manier te kennen.

Sexmatters biedt de volgende workshops:

SexTalks – Heeft seksualiteit en intimiteit als hoofdthema. Er wordt uitleg gegeven over seksualiteit met positieve aandacht voor diversiteit. Op interactieve wijze wordt het kenbaar maken van wensen, voorkeuren en grenzen onder de aandacht gebracht. Daarbij wordt duidelijk dat er veel verschillen zijn en dat anders zijn ook heel stoer is. We behandelen verliefdheid, aantrekkingskracht en communicatieverschillen tussen jongens en meisjes. Resultaat is dat leerlingen het traject uitkomen met meer kennis over seksuele diversiteit. De workshop geeft jongeren handvatten om hun seksualiteit op een vrije en veilige manier te ervaren en verder te ontwikkelen.

GenderBlender – Hierin staan man- vrouw rollen centraal. Er wordt uitleg gegeven over het begrip gender en stereotypen man-vrouw beelden worden besproken. We laten de deelnemers op een interactieve maar vooral ook op een veilige en positieve manier zien dat begrippen als seks en gender rekbaarder zijn dan gedacht en dat iedereen op een kleurrijke manier invulling kan geven aan zijn of haar identiteit. Het ervaren resultaat is dat er meer openheid en onderling begrip ontstaat waardoor leerlingen elkaar op een andere manier leren kennen. Dit zijn belangrijke voorwaarden om jezelf te kunnen zijn op school en daarbuiten.

Consent – Duidelijk communiceren (zowel verbaal als non-verbaal), onderling vertrouwen en respect hebben voor de grenzen van de ander, staan centraal. Consent gaat niet alleen om expliciet toestemming geven maar ook om het achterhalen van wat de ander fijn of minder fijn vindt. Non-verbale communicatie speelt een grote rol en door middel van rollenspellen en filmpjes leren de deelnemers zich inleven in partners met andere wensen. We onderzoeken ook hoe de deelnemers zelf voelen wanneer iets hun comfort zone ontstijgt. De workshop leert jongeren om aan te geven wat ze wel en niet willen. Het resultaat is dat ze zich niet alleen bewust worden van de eigen wensen en grenzen, maar ook die van de ander.


Alle workshops hebben een interactief karakter, er wordt gebruikt gemaakt van multimedia en kunst en we sluiten af met een filmopdracht. De workshops worden als losse (gast) les of in een serie van meerdere bijeenkomsten gegeven. Voorafgaand aan de workshops vindt een intake plaats waarin we bespreken welke thema’s of vragen er leven en waar we aandacht aan willen besteden. Wil jij gender en seksualiteit onder de aandacht brengen bij jou op school, sportclub of vereniging? Neem dan contact met ons op.