Eén van de manieren waarop Sexmatters begrip tussen mensen met verschillende gender- en seksuele identiteiten bevordert is door middel van workshops. Tijdens onze workshops gaan we met jongeren in gesprek over uiteenlopende aan seksualiteit en gender gerelateerde onderwerpen. De invloed van man of vrouw zijn en positieve aandacht voor diversiteit komen in alle workshops terug. We creëren een veilige sfeer  waardoor ruimte ontstaat om openhartig, eerlijk, gedurfd en nieuwsgierig te zijn. De reacties van deelnemers aan de workshops zijn erg positief. Zo vinden jongeren het prettig om op deze manier met gender en seksualiteit bezig te zijn en zeggen ze achteraf elkaar beter te kennen.

Sexmatters biedt de volgende workshops:

GenderBlender – Hierin staan man- vrouwrollen centraal. Er wordt uitleg gegeven over het begrip gender en stereotype man-vrouwbeelden worden besproken. We laten de deelnemers op een interactieve maar vooral ook op een veilige en positieve manier zien dat de begrippen mannelijk en vrouwelijk rekbaarder zijn dan gedacht en dat iedereen op een kleurrijke manier invulling kan geven aan diens identiteit. Het resultaat is dat er meer openheid en onderling begrip ontstaat waardoor jongeren elkaar op een andere manier- en beter leren kennen. Belangrijke voorwaarden om zichzelf te kunnen zijn.

SexTalks – Heeft seksualiteit en intimiteit als hoofdthema. Er wordt uitleg gegeven over seksualiteit met positieve aandacht voor diversiteit. Daarbij wordt duidelijk dat er veel verschillen zijn en dat anders zijn ook heel stoer is. We behandelen verliefdheid, aantrekkingskracht en de invloed van gender op seksualiteit. Resultaat is dat leerlingen meer kennis hebben over seksuele diversiteit en zich ervan bewust zijn dat seksualiteit voor iedereen iets anders is. De workshop biedt jongeren de nodige inzichten om hun seksualiteit op een vrije en veilige manier te ervaren en verder te ontwikkelen.

Consent – Duidelijk communiceren (zowel verbaal als non-verbaal), onderling vertrouwen en respect hebben voor de grenzen van de ander staan in deze workshop centraal. Consent gaat niet alleen om expliciet toestemming geven maar ook om het achterhalen van wat de ander fijn of minder fijn vindt. Non-verbale communicatie speelt een grote rol en ook verschillen tussen jongens en meisjes ten aanzien van consent komen aan bod. Door middel van rollenspellen en filmpjes leren de deelnemers zich inleven in elkaars wensen. We onderzoeken ook hoe leerlingen zelf voelen wanneer iets hun comfortzone ontstijgt. Resultaat is dat jongeren begrijpen wat het begrip consent inhoudt. Jongeren worden zich bewust van het belang van het aangeven van wat ze wel of niet willen én hoe zij de wensen en grenzen van de ander kunnen achterhalen en respecteren.


Alle workshops hebben een interactief karakter, er wordt gebruikt gemaakt van multimedia en verschillende werkvormen. De workshops worden gegeven door jonge workshopleiders die dichtbij de leefwereld van de jongeren staan. De workshops worden bij voorkeur in een serie van drie bijeenkomsten gegeven maar zijn ook los te boeken. We bieden ook een introducerende workshop voor docenten, mentoren en schoolleiding aan. Voorafgaand aan de workshops vindt er een intake plaats waarin we bespreken welke thema’s of vragen er leven en waar we aandacht aan willen besteden. We passen onze workshops waar nodig hierop aan. De prijs van de workshop is afhankelijk van het aantal workshops dat wordt afgenomen en beschikbare financiering.

Wil jij gender en seksualiteit onder de aandacht brengen bij jou op school, sportclub of vereniging? Of vrijblijvend een offerte opvragen? Neem dan contact met ons op.